Fritidshem

Välkomna till Fritidsverksamheten på Gamla Uppsala skola
I år är vi uppdelade på två avdelningar, ett A-spår och ett B-spår.

Våra öppettider är 6.30-8.10 samt 13.20-17.00.

Klassindelning för de olika spåren är:

Pandan - F A, 1 A, 2 A , 3A

Vi som jobbar: Anna Lundberg, Filippa Hübinette, Gustaf Holmberg,Linn Holward, Maggan Berg-Pettersson, Mattias Åberg, Åsa Elgstrand, Peter Ydvall, Joakim Forsström. 

Pandan nås på 727 76 37

Regnbågen - F- B, 1 B, 2 B och 3B

Vi som jobbar: Hanna Eiserman, Linda Ketola, Lotta Forsberg, Maria Berglund, Martina Eriksson, Magnus Johansson, Nina Abrahamsson, Ulrika Gyllgård.

Regnbågen nås på 727 58 91

Viktigt för oss är att ge barnen god omsorg och trygghet under den skolfria delen av dagen. Vi hjälper dem att leka i grupp och klara eventuella konflikter. De får möjlighet att utifrån egna val arbeta med skapande verksamhet. Barnen vistas mycket ute. Vi har även tillgång till vår fina idrottshall, Gamla Uppsala sporthall en gång i veckan.

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan (PDF, 109 KB)

 

 

Uppdaterad: