Fritidshem

Välkomna till Fritidsverksamheten på Gamla Uppsala skola
I år är vi uppdelade på två avdelningar, ett A-spår och ett B-spår.

Våra öppettider är 7.00-8.10 samt 13.20-17.00.

Klassindelning för de olika spåren är:

A-spåret - F-klass A, 1 A, 2 A ,3A

Vi som jobbar: Anna Lundberg, Linn Holward, Pernilla Ahlström, Maggan Berg-Pettersson, Nina Abrahamsson, Peter Ydvall. 

A-spåret nås på 727 76 37

B-spåret - F-klass B, 1 B, 2 B och 3B

 Vi som jobbar: Adeleh Javadi, Amanda Lövström-Nord, Maria Berglund, Martina Eriksson, Magnus Johansson, Sebastian Östling Eurén, Magnus Eriksson.

B-spåret nås på 727 58 91

Viktigt för oss är att ge barnen god omsorg och trygghet under den skolfria delen av dagen. Vi hjälper dem att leka i grupp och klara eventuella konflikter. De får möjlighet att utifrån egna val arbeta med skapande verksamhet. Barnen vistas mycket ute. Vi har även tillgång till vår fina idrottshall, Gamla Uppsala sporthall en gång i veckan.

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan (PDF, 109 KB)

 

 

Uppdaterad: