Fritidshem

Välkomna till Fritidsverksamheten på Gamla Uppsala skola

Vi uppdelade på fyra avdelningar, 

FSK - Blåsippan, tel: 018-7273841, mobil: 079-0982141
Åk 1 - Tussilagon, tel: 018-7273842, mobil: 079-0982151
Åk 2 - Rosen, tel: 018-7277637, mobil: 072-5399001
Åk 3-5 - Gullvivan, tel: 018-7275891, mobil: 076-1444802

Våra öppettider är 6.30-8.10 samt 13.20-17.30.

Fritidshemmet ska utveckla elevernas lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.
Eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Det är viktigt för oss att ge eleverna god omsorg och trygghet.
Den fria leken är en viktig del i vår verksamhet. Där utvecklar eleverna samspel med andra, kreativitet, motorik och social kompetens.

Vi gör utflykter i närområdet och har även tillgång till vår fina idrottshall, Gamla Uppsala sporthall.

Här kan du ta del av vårt årshjul. (PDF, 417 KB)

Här finns vår folder. (PDF, 1 MB)

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan (PDF, 109 KB)

 

 

Uppdaterad: