Fritidshem

Välkomna till Fritidsverksamheten på Gamla Uppsala skola
I år är vi uppdelade på två avdelningar, Pandan och Regnbågen.
Vi tar emot elever från Åk F-5.

Våra öppettider är 6.30-8.10 samt 13.20-17.30.

Klassindelning för de olika spåren är i nuläget.

Pandan - F, 1 A, 2 A , 3A, 4A, 4B

Vi som jobbar: Anna Lundberg, Felicia Eklund, Joakim Forsström, Linn Holward, Lotta Forsberg,  Maggan Berg-Pettersson, Magnus Johansson, Nina Abrahamsson,Sandra Pettersson. 

Pandan nås på 727 76 37

Regnbågen - F, 1 B, 2 B och 3B

Vi som jobbar: Filippa Hübinette, Hanna Eiserman, Linda Ketola, Mattias Åberg, Maria Berglund, Brahim Kerro, Åsa Elgstrand, Peter Ydvall, Ulrika Gyllgård.

Regnbågen nås på 727 58 91

Viktigt för oss är att ge barnen god omsorg och trygghet under den skolfria delen av dagen. Vi hjälper dem att leka i grupp och klara eventuella konflikter. De får möjlighet att utifrån egna val arbeta med skapande verksamhet. Barnen vistas mycket ute. Vi har även tillgång till vår fina idrottshall, Gamla Uppsala sporthall en gång i veckan.

Här kan du ta del av vårt årshjul. (PDF, 417 KB)

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan (PDF, 109 KB)

 

 

Uppdaterad: