Skolrådet

Skolrådet består av föräldrar och personal. Vid det första föräldramötet på hösten utser varje klass en kontaktperson för skolrådet. Den personen samlar in synpunkter inför mötena.

Möten är öppna för alla som är intresserade och alla är hjärtligt välkomna oavsett om man är kontaktperson eller inte.
Träffar sker 2–4 gånger per läsår.
Skolrådet är inte ett beslutande organ och diskuterar inte enskilda elever, föräldrar eller personal.

  • Skolrådets uppgift är att fungera som en kanal för information mellan hem och skola.
  • Diskutera förslag och idéer i aktuella frågor som rör samverkan mellan hem och skola.

 

Punkter på skolrådsmöten:

     •Skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
     •Pedagogiska verksamheten
     •Samverkan mellan skolan och närsamhället
     •Arbetet med trygghet och trivsel
     •Lokalfrågor och yttre miljö

 

 

 

 

 

Uppdaterad: