Skolrådet

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

 

Nästa möte är 12 feb kl 15:30-17:00

 

Minnesanteckningar 181120 (PDF, 187 KB)

Minnesanteckningar 180925 (PDF, 177 KB)

Minnesanteckningar 180307 (PDF, 103 KB)

Minnesanteckningar 180207 (PDF, 187 KB)

Minnesanteckningar 171122 (PDF, 182 KB)

Minnesanteckningar 170503 (PDF, 82 KB)

Minnesanteckningar 170315 (PDF, 168 KB)

Minnesanteckningar 170125 (PDF, 157 KB)

Minnesanteckningar 161207 (PDF, 197 KB)

Minnesanteckningar 161012 (PDF, 24 KB)

Minnesanteckningar 160512 (PDF, 288 KB)

Minnesanteckningar 160322 (PDF, 92 KB)

Minnesanteckningar 160203 (PDF, 11 KB)

Uppdaterad: