Skolsköterska

Jag heter Eva-Lena Sagbrant och arbetar som skolsköterska på Gamla Uppsala skola.

Mina arbetstider är 7.30-16.00 måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Du kan nå mig på telefonnummer  018–727 58 86  eller via mejl eva-lena.sagbrant@uppsala.se

 

Öppen mottagning:

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via mejl.

 

Hälsobesök: 

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal,
hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.
Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa,matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 samt första året på gymnasiet.

 

Planerat hälsoarbete under läsåret 17-18

Hälsobesök:

September: ÅK 2. Hörselkontroll på förskoleelever.

Oktober – december: ÅK 4.  

Januari - april: Hälsobesök förskoleklass tilsammans med förälder.

 

Vaccinationer:

Oktober: Flickor i årskurs 5 erbjuds vaccination mot HPV, dos 1(humant papillomvirus).

Årskurs 2 erbjuds MPR vaccination (mässling, påssjuka, röda hund).

April: Flickor i årskurs 5 erbjuds HPV dos 2.

29 juni 2017