Skolsköterska

Skolsköterska Kristina Danielsson börjar som skolsköterska på Gamla Uppsala Skola måndag 26/9

Mig kan ni få kontakt med via telefon: 018 - 727 58 86 kristina.danielsson@uppsala.se

 

Du är välkommen att komma till mig med frågor som gäller dig och din hälsa. Självklart är även du som förälder välkommen att kontakta mig vid frågor kring ditt barn.

Skolsköterskans mottagning ligger på bottenvåningen. Det står ”ELEVHÄLSA” på en skylt på huset.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via mejl.

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2 och årskurs 4.

Vaccinationer i skolan ges enligt det gällande Nationella ­vaccinationsprogrammet, i årskurs 2 och 5.

Jag kan även hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

 

Du kan läsa mer om Elevhälsans arbete här:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa

Andra länkar som kan vara bra att känna till:

www.bris.se

www.snorkel.se

www.svenskakyrkan.se/uppsala/zebragrupp

www.vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/trappan/

Uppdaterad: