Skolsköterska

Mitt namn är Eva-Lena Sagbrant och jag arbetar som skolsköterska på Gamla Uppsala skola.

Mina arbetstider är 7.30-16.00 måndag - torsdag.

 

 Öppen mottagning:

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via mejl.

 

Hälsobesök: 

Jag arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal,
hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.
Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa,matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterska i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 samt första året på gymnasiet.

 

Du kan nå mig på telefonnummer  018–727 58 86  eller via mejl eva-lena.sagbrant@uppsala.se

Uppdaterad: