Förskoleklass

Den pedagogiska verksamheten i förskoleklass pågår kl 08.10 – 13.20. Barnen äter lunch i skolans matsal, raster har de tillsammans med skolans elever.

Barnomsorg erbjuds kl 06.30-08.10 och kl 13.20-17.30.
Under skollov är det endast skolbarnsomsorg som gäller.
Läs mer under fliken fritidshem.

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolans och skolans värld, där vi lär oss på ett lekfullt sätt. Vi varvar kortare arbetsstunder med samlingar, lekstunder, utflykt, musik och idrott.

I förskoleklassen lär vi oss

  • Skolans rutiner såsom raster, lunch, idrott mm.
  • Vi lär oss att lyssna på och respektera varandra.
  • Ta ansvar för och hålla reda på våra egna kläder/ skolmateriel

I förskoleklassen arbetar vi med

  • Olika teman, för att väcka nyfikenhet, träna vår fantasi och lära oss på ett lekfullt sätt.
  • Enklare skolarbeten där vi väcker barnens lust för det skrivna språket samt mattebegrepp på ett lekfullt sätt.
  • Med Bornholmsmodellen, som är språklekar- vägen till läsning http://bornholmsmodellen.se/

Förskoleklassen är barnens första kontakt med skolans värld och vi vill ge en positiv bild av skolan som en miljö där man känner sig trygg, trivs och får respekt och där barnen lär sig på ett lustfyllt sätt.

 

Att leka sig in i skolans värld (PDF, 132 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha mer information ring

727 59 90 rektor Helena Wolrath
727 58 87 skoladmin./exp Sara Franzén

Uppdaterad: