Förskoleklass

Den pedagogiska verksamheten i förskoleklass pågår kl 08.10 – 13.20. Barnen äter lunch i skolans matsal, raster har de tillsammans med skolans elever.

Barnomsorg erbjuds kl 06.30-08.00 och kl 13.20-17.00.
Under skollov är det endast skolbarnsomsorg som gäller.
Läs mer under fliken fritidshem.

På skolan finns två förskoleklasser med erfarna och utbildade förskollärare och lärare. De har huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten och den efterföljande skolbarnsomsorgen.
De stödjer och stimulerar barnens utveckling och lärande både på grupp- och individnivå. Barnen lär sig rim och ramsor och tränar grundläggande begrepp på ett lekfullt sätt.
Den fria leken är en viktig del. Den ger glädje och utvecklar barnen allsidigt. Leken stärker självkänslan, samspelet med andra barn, språket, fantasin och initiativförmågan. Skolan arbetar i enlighet med Bornholmsmodellen som stärker den språkliga medvetenheten. Modellen vilar på vetenskaplig grund och är framgångsrik.

Här kan du läsa mer om Förskoleklass A och Förskoleklass B

 

Att leka sig in i skolans värld (PDF, 132 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha mer information ring

727 59 90 rektor Helena Wolrath
727 58 87 skoladmin./exp Sara Franzén

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass