Kurator

Hej!

Mitt namn är Isabell Willman och jag börjar arbetar som skolkurator på Gamla Uppsala skola den 29 oktober. Jag finns på skolan måndag, tisdag och fredagar jämna veckor.

Mitt allra främsta uppdrag i skolan är att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Det kan exempelvis ske genom enskilt elevstöd eller att jag arbetar med grupper av elever. Eller med handledning och konsultativt stöd direkt till lärarna.

Centralt i mitt uppdrag är att jobba främjande och förebyggande utifrån det psykosociala perspektivet.

Om du önskar kontakt med mig så nås jag 018-7275858 eller via mail isabell.willman@uppsala.se.

Varmt välkommen!

Uppdaterad: