Elevrådet

Här berättar vi om elevrådets arbete.

Elevrådets uppgift är att ta emot synpunkter från klassråden med förslag om förbättringar. Varje klass har två representanter i elevrådet. Förskoleklasserna kan delta om de önskar.

Elevrådet diskuterar elevernas inflytande i undervisningen, ordningsregler och andra gemensamma praktiska frågor som t.ex. skolmaten och skolgården.

 

Elevråd 181114 (PDF, 177 KB)

Elevråd 180904 (PDF, 181 KB)

Elevråd 180227 (PDF, 100 KB)

Elevråd 180130 (PDF, 177 KB)

Elevråd 171212 (PDF, 168 KB)

Elevråd 171114 (PDF, 177 KB)

Elevråd171003 (PDF, 173 KB)

Elevråd 170905 (PDF, 252 KB)

Elevråd 170522 (PDF, 287 KB)

Elevråd 170403 (PDF, 271 KB)

Elevråd 170306 (PDF, 347 KB)

Elevråd 170130 (PDF, 267 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: