Elevrådet

Här berättar vi om elevrådets arbete.

Elevrådets uppgift är att ta emot synpunkter från klassråden med förslag om förbättringar. Varje klass har två representanter i elevrådet. Förskoleklasserna kan delta om de önskar.

Elevrådet diskuterar elevernas inflytande i undervisningen, ordningsregler och andra gemensamma praktiska frågor som t.ex. skolmaten och skolgården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: