Estetiska ämnen

Idrottslärare
Fredrik Lindqvist

Textilslöjdslärare
Linda Adeland

Träslöjdslärare
Nicole Morén James

Musiklärare
Gustav Nordeborn

Uppdaterad: