Psykolog

Jag heter Margaretha Stangendahl.

Måndagar finns jag på Gamla Uppsala skola och tisdag-torsdag arbetar jag på Vaksalaskolan.

Min yrkeserfarenhet grundar sig på ca 30 år inom förskola, grundskola och särskola med fokus på bl a positiv samtalsmetodik med barn och ungdomar, utredning och diagnostisering av barns problematik, goda kontakter med föräldrar och handledning av pedagogisk personal.

Aktuell arbetsinriktning är främst ett hälsofrämjande perspektiv med tyngdpunkt på psykisk, fysisk och social hälsa.

Mitt arbete indelas huvudsakligen i tre nivåer,

förebyggande med enskilda elevsamtal, föräldrasamtal och handledning till personal,
direkt åtgärdande med stödsamtal individuellt och  i pojk- och flickgrupper vid behov,
utredande med  kortare samtalsterapi kring stress och depressionskänsla, allmän otrivsel, diagnostisering av allmän utvecklingsnivå, neuropsykologiskt funktionshinder och kring dyslexiproblematik.

I samarbete med skolans personal hjälper jag till med planering av individuella anpassningar i studiesituationen och åtgärdsprogram i samband med elevhälsokonferenser (EHM).

Jag har stark sekretess och arbetar utifrån Socialstyrelsens etiska normer och regler.

Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig direkt eller genom lärare för rådgivning.

Uppdaterad: