Skolans personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

Adeleh Javadi
Förskollärare FB
Amanda Lövström Nord
Elevassistent
Anette Fredén
Barnskötare
Anette Junebjörk
Lärare 4A
Anna Lundberg
Fritidspedagog
Annika Olivkvist
Speciallärare
Cecilia Wiberg
Lärare klass 3B
Charlotta Wrege Mattsson
Lärare klass 4B
Christer Wenngren
Lokalvård
Emelie Björk
Lärare klass 1A
Eva-Lena Sagbrant
Skolsköterska
Eva Sjöling
Lärare 4-5
Filippa Hübinette
Förskollärare
Fredrik Lindquist
Idrottslärare
Huseyin Alpergin
Lärare FBK
Kristina Abrahamsson
Fritidspedagog
Linda Adeland
Textilslöjdslärare
Linda Ketola
Barnskötare
Linn Holward
Förskollärare FA
Lisa Esengård
Lärare klass 2A
Lisa Lövström Nord
Lärare klass 2B
Magnus Eriksson
Elevassistent
Magnus Johansson
Elevassistent
Margareta Berg Pettersson
Elevassistent
Margaretha Stangendahl
Psykolog
Maria Berglund
Elevassistent
Martina Eriksson
Förskollärare FB
Nicole Morén James
Träslöjdslärare
Peter Ydvall
Elevassistent
Sara Franzén
Skoladministratör
Sebastian Östling Eurén
Elevassistent
Stefan Gustavsson
Lärare i 5A
Isabell Willman
Kurator
Tom Sandgren
Lärare i 5B
Ulrika Gyllgård
Elevassistent
Åsa Finn
Musiklärare
Åsa Malmlöv
Lärare klass 3A
17 augusti 2018