Skolans personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

Lotta Forsberg
Elevassistent

.

Anette Junebjörk
Lärare 5A

.

Anna Lundberg
Fritidspedagog

.

Annika Olivkvist
Speciallärare

.

Carina Eliasson
Speciallärare

.

Cecilia Wiberg
Lärare klass 1B
.
Charlotta Wrege Mattsson
Lärare klass 5B
.
Charlotte Elfving
Lärare 2B
.
Christer Wenngren
Lokalvård
Eleonore Ejdesjö
Lärare i 4A
.
Emelie Björk
Lärare klass 2A

.

Eva-Lena Sagbrant
Skolsköterska
Eva Sjöling
Lärare 4-5
.
Felicia Eklund
Elevassistent
Filippa Hübinette
Förskollärare
.
Fredrik Lindquist
Idrottslärare
.
Hanna Eiserman
Barnskötare

.

Helena Wolrath
Rektor
Huseyin Alpergin
Lärare FBK
.
Joakim Forsström
Elevassistent
Kristina Abrahamsson
Fritidspedagog
.
Linda Adeland
Textilslöjdslärare

.

Linda Ketola
Barnskötare
.
Linn Holward
Förskollärare FA
.
Lisa Esengård
Lärare klass 3A
.
Lisa Lövström Nord
Lärare klass 3B
.
Magnus Eriksson
Elevassistent
.
Magnus Johansson
Elevassistent
.
Margareta Berg Pettersson
Elevassistent

.

Maria Berglund
Elevassistent
.
Martina Eriksson
Förskollärare FB

.

Marie Ganting
Lärare

.

Mattias Åberg
Barnskötare

.

Nadja Eliasson
Kurator
Nicole Morén James
Träslöjdslärare

.

Pernilla Ahlström
Lärare
.
Peter Ydvall
Elevassistent
.
Rakel Gestsdottir
Lärare 3A
.
Sara Franzén
Skoladministratör
Susanna Viklund
Lärare klass 1A

.

Tom Sandgren
Lärare i 4B
.
Ulrika Gyllgård
Elevassistent
.
Åsa Finn
Musiklärare
.

Johanna Grehn

Elevassistent
Uppdaterad: