Skolans personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

Förskoleklass

Filippa Hübinette
Förskollärare
Martina Johansson
Förskollärare
Albin Forsström
Anna Lundberg
Fritidspedagog
Peter Ydvall
Elevassistent
Maria Berglund
Elevassistent

Årkurs 1

Hanna Öhman
Lärare 1A
Susanna Viklund
Lärare klass 1B
Lotta Forsberg
Elevassistent
Kristina Abrahamsson
Fritidspedagog

Årkurs 2

Cecilia Wiberg
Lärare klass 2A
Eva Nylund
Lärare 2 B
Mattias Åberg
Barnskötare
Margareta Berg Pettersson
Elevassistent

Årkurs 3

Dylan Shewket
Lärare 3A
Martina Eriksson
Lärare 2B
Hanna Eiserman
Barnskötare

Årkurs 4

Charlotta Wrege Mattsson
Lärare klass 4A
Tom Sandgren
Lärare i 4B
Åsa Elgstrand
Fritidsledare

Årkurs 5

Charlotte Elfving
Lärare 5B
Emelie Björk
Lärare klass 5A
Linda Ketola
Barnskötare
Joakim Forsström
Elevassistent

Estetiska ämnen

Fredrik Lindquist
Idrottslärare
Gustav Nordeborn
Musiklärare
Nicole Morén James
Träslöjdslärare
Linda Adeland
Textilslöjdslärare

Elevhälsa

Annika Olivkvist
Speciallärare
Carina Eliasson
Speciallärare
Pernilla Ahlström
Specialpedagog
Helena Wolrath
Rektor
Kristina Danielsson
Skolsköterska
Kerstin Larm
Skolpsykolog
Elin Lampinen
Kurator

Övrig personal

Sara Franzén
Skoladministratör
Christer Wenngren
Lokalvård
Felicia Eklund
Tjänstledig
Linn Holward
Tjänstledig
Marie Wahlstedt
Föräldraledig
Uppdaterad: