Skolans personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

Albin Forsström
Kristina Danielsson
Skolsköterska
Anna Lundberg
Fritidspedagog

.

Annika Olivkvist
Speciallärare

.

Carina Eliasson
Speciallärare

.

Cecilia Wiberg
Lärare klass 2A
.
Charlotta Wrege Mattsson
Lärare klass 4A
.
Charlotte Elfving
Lärare 5B
.
Christer Wenngren
Lokalvård
Dylan Shewket
Lärare 3A

.

Eleonore Ejdesjö
Tjänstledig
.
Elin Lampinen
Kurator
Emelie Björk
Lärare klass 5A

.

Eva Nylund
Lärare 2 B
Felicia Eklund
Elevassistent
Filippa Hübinette
Förskollärare
.
Fredrik Lindquist
Idrottslärare
.
Gustav Nordeborn
Musiklärare
Hanna Öhman
Lärare 1A

.

Hanna Eiserman
Barnskötare

.

Helena Wolrath
Rektor
Joakim Forsström
Elevassistent
Kerstin Larm
Skolpsykolog
Kristina Abrahamsson
Fritidspedagog
.
Linda Adeland
Textilslöjdslärare

.

Linda Ketola
Barnskötare
.
Linn Holward
Tjänstledig
.
Lotta Forsberg
Elevassistent

.

Margareta Berg Pettersson
Elevassistent

.

Maria Berglund
Elevassistent
.
Marie Wahlstedt
Musiklärare
.
Martina Eriksson
Lärare 2B

.

Martina Johansson
Förskollärare
Mattias Åberg
Barnskötare

.

Nicole Morén James
Träslöjdslärare

.

Pernilla Ahlström
Lärare
.
Peter Ydvall
Elevassistent
.
Sara Franzén
Skoladministratör
Susanna Viklund
Lärare klass 1B

.

Tom Sandgren
Lärare i 4B
.
Åsa Elgstrand
Fritidsledare
.
Uppdaterad: