Skolans personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

Anna Lundberg
Fritidspedagog

.

Annika Olivkvist
Speciallärare

.

Carina Eliasson
Speciallärare

.

Cecilia Wiberg
Lärare klass 2B
.
Charlotta Wrege Mattsson
Lärare klass 4B
.
Charlotte Elfving
Lärare 3B
.
Christer Wenngren
Lokalvård
Dylan Shewket
Lärare 1A

.

Eleonore Ejdesjö
Tjänstledig
.
Emelie Björk
Lärare klass 3A

.

Eva-Lena Sagbrant
Skolsköterska
Felicia Eklund
Elevassistent
Filippa Hübinette
Förskollärare
.
Fredrik Lindquist
Idrottslärare
.
Hanna Öhman
Lärare 4A

.

Hanna Eiserman
Barnskötare

.

Helena Wolrath
Rektor
Huseyin Alpergin
Lärare FBK
.
Joakim Forsström
Elevassistent
Khaled Dahouk
Resurs FBK
.
Kristina Abrahamsson
Fritidspedagog
.
Linda Adeland
Textilslöjdslärare

.

Linda Ketola
Barnskötare
.
Linn Holward
Förskollärare
.
Lotta Forsberg
Elevassistent

.

Magnus Eriksson
Elevassistent
.
Magnus Johansson
Elevassistent
.
Margareta Berg Pettersson
Elevassistent

.

Maria Berglund
Elevassistent
.
Marie Wahlstedt
Musiklärare
.
Martina Eriksson
Lärare 1B

.

Mattias Åberg
Barnskötare

.

Nadja Eliasson
Kurator
Nicole Morén James
Träslöjdslärare

.

Pernilla Ahlström
Lärare
.
Peter Ydvall
Elevassistent
.
Sara Franzén
Skoladministratör
Susanna Viklund
Lärare klass 2A

.

Tom Sandgren
Lärare i 5B
.
Ulrika Gyllgård
Elevassistent
.
Uppdaterad: