Välkommen till Gamla Uppsala skola

Gamla Uppsala skola är en skola som ligger på gränsen mellan stad och landsbygd och i närheten av Gamla Uppsala fornminnesområde.

Skolan tillhör skolområde 1 i kommunen och är belägen i stadsdelen Gamla Uppsala med tillgång till grönområden som inbjuder till många uteaktiviteter. Skolan är en F-5 skola med ca 290 elever fördelat i förskoleklass och åk 1-5. Barnomsorg erbjuds kl 07.00-08.10 och kl 13.20-17.00. Läs mer under fliken fritidshem. Läs mer om vår verksamhet under verksamheter och årskurser. Gamla Uppsala skola och Fredrika Bremerskolan tillhör samma rektorsområde och samarbete mellan skolorna sker vid flertal tillfällen under läsåret.

Gamla Uppsala skola är sedan höstterminen 2013 evakuerad till paviljonger efter Trafikverkets tunnelbygge under Vattholmavägen. I den gamla skolan har Trafikverket och Svevia kontorslokaler förutom matsalen som fortfarande används av skolan. Paviljongerna med tillhörande skolgård befinner sig strax söder om Gamlishallen och ska användas tills en ny skola är klar och kan tas i bruk.

31 oktober 2017