Skolskjuts/busskort

Antagningsenheten skolskjuts har hand om alla ärenden gällande skolskjuts och busskort. Se länken.

Informationsbrev från antagning skolskjuts (PDF, 97 KB)

Informationsbrev om skolskjuts vid snöoväder. (PDF, 226 KB)

Ansökan om skolskjuts

Spar busskorten över sommaren (PDF, 85 KB)

 

 

Kontaktperson på skolan tillsvidare är Sara Franzén, 018-727 58 87   
sara.franzen@uppsala.se

Uppdaterad: