Skolskjuts/busskort

Från och med hösten -15 är det antagningsenheten skolskjuts som har hand om alla ärenden gällande skolskjuts och busskort. Se länken.

Informationsbrev om skolskjuts vid snöoväder.

Ansökan om skolskjuts

Spar busskorten över sommaren

 

 

Kontaktperson på skolan tillsvidare är Sara Franzén, 018-727 58 87   
sara.franzen@uppsala.se

7 november 2016