Skolrådet

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

 

Nästa skolråd onsdag 3/5 kl 18.30-20.

 

Minnesanteckningar 170315

Minnesanteckningar 170125

Minnesanteckningar 161207

Minnesanteckningar 161012

Minnesanteckningar 160512

Minnesanteckningar 160322

Minnesanteckningar 160203

16 mars 2017