Skolrådet

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

 

Datum: 22/11, 17/1, 7/3, 25/4 kl 15.30-17.00

 

 

 

Minnesanteckningar 170503

Minnesanteckningar 170315

Minnesanteckningar 170125

Minnesanteckningar 161207

Minnesanteckningar 161012

Minnesanteckningar 160512

Minnesanteckningar 160322

Minnesanteckningar 160203

20 september 2017