Skolrådet

Skolrådet består av föräldrar och personal där föräldrarna är i majoritet. Skolrådet diskuterar, påverkar och informeras av rektor i följande frågor:

•skolans, förskoleklassens och skolbarnsomsorgens organisation
•den pedagogiska verksamheten
•samverkan mellan skolan och närsamhället
•ordningsregler
•arbetet med trygghet och trivsel
•lokalfrågor och yttre miljö

 

 

 

Minnesanteckningar 170503

Minnesanteckningar 170315

Minnesanteckningar 170125

Minnesanteckningar 161207

Minnesanteckningar 161012

Minnesanteckningar 160512

Minnesanteckningar 160322

Minnesanteckningar 160203

30 maj 2017