FBK

Välkommen in till FBK:s sida i Gamla Uppsala skola.

Det finns 12 eleveplatser i klassen och eleverna kommer från olika delar av världen. 

Huseyin Alpergin är klasslärare och Khaled  hjälper till i klassen.

I FBK är språkutvecklingen i fokus samtidig som kunskaper inom övriga skolämnen inhämtas.

Eleverna går också till sina ”hemklasser” och slussas ut med några ämnen i taget.

 

 

 

Uppdaterad: