FBK

Välkommen in till FBK:s sida i Gamla Uppsala skola.

Vi är 14 elever i klassen och kommer från olika delar av världen , har skilda modersmål och skolbakgrund ser olika ut. Vi tycker det är roligt att läsa på FBK.

Vi har Huseyin Alpergin som klasslärare och Nicole och Fredrik hjälper klassen till med svenska, matte och lite bild.

I FBK är språkutvecklingen i fokus samtidig som kunskaper inom övriga skolämnen inhämtas.

Eleverna går också till sina ”hemklasser/ordinarieklasser” och de har slöjd, idrott och hälsa och musik.

Glada hälsningar från FBK

 

 

Uppdaterad: