FBK

Välkommen till FBK:s klass.

Vi är 10 elever  i klassen och kommer från många olika länder och har olika bakgrund och  vi tycker det är roligt. Vi har Huseyin Alpergin som klasslärare.

Under höstterminen har vi arbetat med svensk grammatik, ordklasser, tempus, skriva och läsa. Vi arbetar också med alla fyra räknesättet i matematik. I samhällskunskap arbetar vi med vad demokrati är, och vilka de svenska politiska partierna är. I geografi arbetade vi med Sveriges landskap och i historia har vi arbetat med första och andra världskriget. Vilka religioner finns, deras heliga platser och heliga böcker i historien har vi gått igenom i religionen.

Eleverna går också till sina ”hemklasser” och får arbeta mer med matematik, engelska, bild, musik, slöjd och idrott.

Uppdaterad: