FBK

Välkommen till FBK:s klass.

Vi är 11 elever i klassen och kommer från olika delar av världen, har skilda  modersmål och vår  skolbakgrund ser olika ut. Vi tycker det är roligt att läsa på FBK.

Vi har Huseyin Alpergin som klasslärare och Nicole och Fredrik hjälper klassen till med svenska, matte och lite bild.

I FBK är språkutvecklingen i fokus samtidig som kunskaper inom övriga skolämnen inhämtas.

Eleverna går också till sina ”hemklasser/ordinarieklasser” i  slöjd, idrott och hälsa och musik.

Glada hälsningar från FBK

 

Uppdaterad: